حذف همزمان تداخلات پیوسته زمان وپالسی در آنتن های آرایه ای پاره وفقی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی تربتیان -محمد سلیمانی


دیدگاهتان را بنویسید