حذف نويز صوتي ترانسفورماتورها با استفاده از الگوريتمهاي تطبيقي FXLMS و LMS


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید