امروز برابر است با :1 تیر 1403

حذف نرم افزاري سايه هاي ناشي از موج ضربه‌ای

حذف نرم افزاري سايه هاي ناشي از موج ضربه‌ای مافوق صوت براي اندازه گيری سرعت و مختصات بروش غير تماسی بکمک ليزر
از مجموعه مقالات برگزیده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385
Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید