حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت


حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تيوري سوييچينگ کنترل شده بخش اول: ملاحظات تيوري
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حميد رضا بقايي، علي پريزاد، حسين کرمي طاهري


دیدگاهتان را بنویسید