جزوه مبانی برق


این جزوه توسط جناب آقای محمد حسن نجاری گردآوری شده است. ایشان از مربیان با تجربه و موفق در زمینه تدریس برق صنعتی و همچنین سرامیک میباشند. این جزوه شامل تمامی مطالب برق صنعتی بصورت پرسش و پاسخ میباشد.


دیدگاهتان را بنویسید