امروز برابر است با :7 خرداد 1403

جريان گرمايوني درنانو ساختارهاي اکسيد موضعي تيتانيم

جريان گرمايوني درنانو ساختارهاي اکسيد موضعي تيتانيم
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امير خاني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید