امروز برابر است با :25 خرداد 1403

جبران اثر داپلر بر سیستم رنجینگ طیف گسترده با استفاده از فیلتر منطبق تقطیع شده

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد محمد جعفری- محمد مهدی نژاد نوری-حجت الله روحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید