امروز برابر است با :12 فروردین 1402

جايايي بهينه SVC به وسيله الگوريتم ژنتيك جهت بهبود بخشيد

جايايي بهينه SVC به وسيله الگوريتم ژنتيك جهت بهبود بخشيدن TTC

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید