امروز برابر است با :24 خرداد 1403

جايابي وتعيين ظرفيت خازن موازي در شبكه توزيع به كمك الگوريتم ژنتيك باهدف كاهش تلف توان اهمي شبكه

از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید