امروز برابر است با :3 مهر 1402

تولید PWM به كمك DTC یك موتور PMS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: جواد فیض- امیر حسین پور امینی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید