امروز برابر است با :3 تیر 1403

توسعه و مصرف برق در ايران

توسعه و مصرف برق در ايران
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اميد ضيايي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید