امروز برابر است با :3 تیر 1403

توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – مازندران 1385

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید