امروز برابر است با :28 خرداد 1403

توزيع پتانسيل وميدان الکتريکي در طول مقره هاي سيليکوني با قطرات آب

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش خطوط و شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید