امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

تمیز بین جریان هجومی ترانسفورماتورقدرت و جریان های خطا درحفاظت دیفرانسیل بااستفاده از تبدیل موجک …

Title: تمیز بین جریان هجومی ترانسفورماتورقدرت و جریان های خطا درحفاظت دیفرانسیل بااستفاده از تبدیل موجک و منطق فازی
Authors: Mohammad Reza Feyzi محمدرضا فیضی Aboalfazl Jalilvand ابوالفضل جلیلوند Ali Mehraeen علی مهرآیین
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: ترانسفورماتور قدرت Power Transformer حفاظت دیفرانسیل Differential Protection جریان هجومی Inrush Current تبدیل موجک Wavelet Transform منطق فازی Fuzzy Logic

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید