امروز برابر است با :29 خرداد 1403

تلفیق اطلاعات سیستم ناوبری اینرسی با سیستم ناوبری تصویری

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عسگر عباس زاده- حبیب قنبر پور اصل- خشایار یغمائی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید