امروز برابر است با :7 خرداد 1403

تقریب تابع احتمال اصابت یک سیستم کنترل آتش با استفاده از نگرش تکامل همکارانه در شبکه های عصبی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی کارساز – حمید خالوزاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید