امروز برابر است با :30 تیر 1403

تعیین موقعیت و ابعاد بهینه قطبها در ماشین سنكرون آهنربای دائم درونی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علیرضا قاسمی- صادق واعظ زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید