امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتورالقایی

Title: تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتورالقایی
Authors: Farid Totonchian فرید توتونچیان Zahra Nasiri Ghidari زهرا نصیری قیداری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: توربین بادی Substation Automation System ژنراتورالقایی سه فاز Protection کنترل بهینه Control دینامومتری IED شناسایی پارامترهای الکتریکی و مکانیکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید