امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

تعيين پارامترهاي ساخت و انتشار فيبر NZDSF با نمايه مغزي پلکاني براي کاهش اثرات غير خط

ن. پاکزاد افشار، ف. اسمعيلي سراجي،
دوازدهمين کنفرانس سالانه ي اپتيک و فوتونيک ايران، شيراز، دانشگاه شيراز، بهمن 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید