تعيين مكان و ظرفيت بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از روش گراديان برداري


از مجموعه مقالات برگزيده چهارمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – بندر عباس 1373


دیدگاهتان را بنویسید