امروز برابر است با :7 خرداد 1403

تعيين زمان مجاز عملکرد رله های اضافه جريان در حفاظت نيروگاه هاي برق بادي

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: حسين کاظمي کارگر ، محمد مهدي مادرشاهيان
دانشگاه زنجان- دانشكده فني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید