امروز برابر است با :17 آذر 1402

تعيين استانداردهاي نيروي انساني به روش منطق فازي

از مجموعه مقالات برگزيده ششمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – مازندران 1375

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید