تصديق اطلاعات در سيستم اتوماسيون توزيع با استفاده از تابع در هم MD5


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید