تشريح فرآيند پردازش اطلاعات در سيستم هاي سونار


تشريح فرآيند پردازش اطلاعات در سيستم هاي سونار
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محسن اسد


دیدگاهتان را بنویسید