امروز برابر است با :23 تیر 1403

تشريح فرآيند پردازش اطلاعات در سيستم هاي سونار

تشريح فرآيند پردازش اطلاعات در سيستم هاي سونار
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محسن اسد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید