امروز برابر است با :2 تیر 1403

تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت از شرایط خطای داخلی با استفاده از تابع مشتق دوم جریانهای تفا

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد اسماعیل همدانی گلشن- بهادر فانی محمد آبادی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید