امروز برابر است با :1 تیر 1403

تشخيص محل خطا در خطوط انتقال EHV براساس شبکه ی عصبی Fuzzy ARTmap

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: مهندس محسن چيت ساز، دکتر حسن رستگار
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی اميرکبير

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید