امروز برابر است با :23 تیر 1403

تشخيص عيب امپدانس بالا در سيستم توزيع شعاعي با استفاده از تبديل موجك گسسته

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: ابوافضل جليلوند، محمدرضا فيضي، علي مهرآئين
دانشگاه زنجان، دانشگاه تبريز، دانشگاه تبريز

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید