امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تركیب OPF و GA در جایابی منابع تولید پراكنده در شبكه های توزیع

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد مردانه- گئورگ قره پتیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید