امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ترانسفورماتور سه فاز

هسته هاي يكپارچه-هسته مجزا-انتخاب هسته و ابعاد آن-تعيين تعداد دور سيم پيچ اوليه-بررسي سيم پيچي ترانسفورماتورهاي220/380 ولتی-تعيين تعداد دور سيم پيچ ثانويه-تعيين قطر سيم ، سيم پيچ اوليه
مقدمه: ترانسفورماتورهاي سه فاز با كي تفاوت مثل ترانسفورماتورهاي يك فاز هستند. در محاسبات ترانسفورماتورهاي قدرت زياد ، علاوه بر مسايل مربوط به ترانسفورماتورهاي يك فاز ، مسايل ايمني ، اقتصادي ، تعمير و نگهداري ، كنترل و … نيز وجود دارند.بدين منظور در تعيين پارامترهاي ترانسفورماتورهاي سه فاز به جاي فرمول ها ، نقش عمده را تجربه و آزمايش هاي مختلف به عهده مي گيرد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید