امروز برابر است با :3 خرداد 1403

تدوین یک مدل بهینه جهت محاسبه میزان تابش خورشید درایران

Title: تدوین یک مدل بهینه جهت محاسبه میزان تابش خورشید درایران
Authors: Hamid Reza Lari حمیدرضا لاری Arash Haghparast Kashani آرش حق پرست کاشانی Pejman Saleh Izadkhast پژمان صالح ایزدخواست Meisam Mehravaran میثم مهرآوران Hamed Pishdast حامد پیش دست
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: انرژی خورشید Solar Energy مدلهای تابش سنجی Solar Radiation Models آنالیز خطا Error Analysis

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید