امروز برابر است با :3 تیر 1403

تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی درحوزه انتقال انرژی الکتریکی

Title: تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی درحوزه انتقال انرژی الکتریکی
Authors: Zohreh Besharati Rad زهره بشارتی راد Ashrafolsadat Pasandideh اشرف السادات پسندیده Azita Karamipour آزیتا کرمی پور
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center
Keywords: استراتژی تکنولوژی انتقال

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید