امروز برابر است با :22 تیر 1403

تخمین SVD ماتریس كانال در سیستم های مخابرات بی سیم چند ورودی – چند خروجی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ایمان احدی اخلاقی- حسین ضمیری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید