امروز برابر است با :1 تیر 1403

تخمین نقاط گرم ترانسفورماتورهای 25 کیلو ولت آمپر و 1600 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی به روش کلاسیک

Title: تخمین نقاط گرم ترانسفورماتورهای 25 کیلو ولت آمپر و 1600 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی به روش کلاسیک
Authors: Seyyed Jamaloldin Mousavi سیدجمال الدین موسوی Sulmaz Farzaneh سولماز فرزانه
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران-زنجان Iran-Transfo Co.
Keywords: ترانسفورماتور وله ای مدل سازی حرارتی ماکزیمم دمای روغن لزجت روغن

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید