امروز برابر است با :7 خرداد 1403

تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با پارامترهای دینامیکی نامعلوم و بااستفاده از سیگنالهای آزمایش درحین

Title: تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با پارامترهای دینامیکی نامعلوم و بااستفاده از سیگنالهای آزمایش درحین کار
Authors: Mehdi Karrari مهدی کراری Isma’eel Ghahremani اسماعیل قهرمانی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: تخمین سیگنال زاویه بار Synchronous Generators ژنراتور سنکرون Online Measurement آزمایش درحین کار Rotor Angle Estimation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید