امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تخمين زاويه و فاصله سيگنال ارسالي در آنتن هاي آرايه اي

تخمين زاويه و فاصله سيگنال ارسالي در آنتن هاي آرايه اي با استفاده از شبكه عصبي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: آذر محمودزاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید