امروز برابر است با :31 شهریور 1402

تخمين جريان در خطوط توزيع مبتني برميدانهاي الكترومغناطيسي محيطي

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: سيد علیرضا داوري، سيد محمد شهرتاش
قطب علمي اتوماسيون وبهره برداري سيستمهاي قدرت دانشگاه علم و صنعت ايران

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید