امروز برابر است با :29 خرداد 1403

تخمين توان نشتي در مدار هاي VLSI

تخمين توان نشتي در مدار هاي VLSI
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: بهزاد کثيري مشهد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید