امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تخصیص صحیح توان راکتیو وتعیین بازه اجباری تامین راکتیو بااستفاده از روش ردیابی تعمیم یافته درشبکه…

Title: تخصیص صحیح توان راکتیو وتعیین بازه اجباری تامین راکتیو بااستفاده از روش ردیابی تعمیم یافته درشبکه برق کشور
Authors: Majid Oloomi Bayegi مجید علومی بایگی Seyyed-Reza Rafi’ee سیدمحمدرضا رفیعی Mojtaba Rosta’ee مجتبی روستایی
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: تلفات توان راکتیو ردیابی توان اکتیو و راکتیو

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید