امروز برابر است با :26 فروردین 1403

تخصیص تلفات خطوط و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص

روشی برای تخصیص تلفات خطوط انتقال و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص در سيستم هاي قدرت

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید