امروز برابر است با :2 مهر 1402

تخصیص تلفات خطوط و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص

روشی برای تخصیص تلفات خطوط انتقال و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص در سيستم هاي قدرت

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید