امروز برابر است با :25 خرداد 1403

تحلیل پدیده ضربه قوچ بر روی سیستم خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی نکا و اراده راهکار برای کاهش اثرات آن

Title: تحلیل پدیده ضربه قوچ بر روی سیستم خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی نکا و اراده راهکار برای کاهش اثرات آن
Authors: Hesam Pirouzmand حسام پیروزمند Sajad Ranjbaran سجاد رنجبران Hamed Sarkardeh حامد سرکرده Mohammad Reza Amjadi محمدرضا امجدی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: ضربه قوچ Water Hammer لوله های کامپوزیتی Composite Pipe شیر هوایی Air Chamber مخزن هوا Air Valve

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید