امروز برابر است با :25 خرداد 1403

تحلیل مبدل DC / DC سوئیچ خازنی ضربدری و ارائه روابط طراحی آن

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فرزاد گلشن- سید ادیب ابریشمی فر

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید