امروز برابر است با :28 تیر 1403

تحلیل حالت ماندگار یک پیکربندی جدید برای اینورتر نیم پل کنترل شده به روش پی دبلیو ام، جهت استفاده…

Title: تحلیل حالت ماندگار یک پیکربندی جدید برای اینورتر نیم پل کنترل شده به روش پی دبلیو ام، جهت استفاده درسیستم های بالاست
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Mehran Sabahi مهران صباحی Ali Yazdan Panah-Gohar rizi علی یزدان پناه گوهرریزی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: اینورتر نیم پل Energy Recovery روش کنترلی PWM Ballast System سیستمهای روشنایی بازیافت انرژی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید