امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

تحلیل اقتصادی بهره گیری از لامپها و بالاستهای پربازده درسیستم روشنایی ساختمان

Title: تحلیل اقتصادی بهره گیری از لامپها و بالاستهای پربازده درسیستم روشنایی ساختمان
Authors: Vahab Makarizadeh وهاب مکاری زاده Shahrokh Zehtabian شاهرخ زهتابیان Farshid Bagheri فرشید باقری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: دوره بازگشت سرمایه Payback Period لامپ Lamp بالاست Electric Ballast فرصت صرفه جویی Energy Conservation انرژی الکتریکی Opportunities Electrical Energy

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید