امروز برابر است با :28 تیر 1403

تحليل و بررسي تزويج کننده هاي نوري با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان

چکيده-اين مقاله تحليل و بررسي انتشار پالس در تزويج کننده هاي نوري تيغه عايقي را با استفاده از روش انتشار پرتو در حوزه زمان (TD-BPM) براي اولين بار ارائه مي کند. در اين مقاله TD-BPM در کنار تفاضل محدود (FD) با شماي تعميم يافته داگلاس (GD) به عنوان يک روش مؤثر و سريع جهت بررسي انتشار پالس نوري در ساختار تزويج کننده هاي نوري معرفي مي شود.

كلمات كليدي-انتشار پرتو، پالس نوري، تزويج کننده جهتي، FDTD-BPM، موجبر تيغه عايقي.

ت. پاکيزه، ن. گرانپايه و م. ص. ابريشميان،
مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران (ICEE2005)، جلد 2، دانشگاه زنجان, زنجان, ارديبهشت 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید