امروز برابر است با :11 مهر 1402

تحليل وطراحي و شبيه سازي آنتن بوقي هم محور

تحليل وطراحي و شبيه سازي آنتن بوقي هم محور
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد علي سبحاني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید