امروز برابر است با :1 تیر 1403

تحليل زنجيره ارزش رقابتي پورتر در فعاليتهاي توزيع

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید