امروز برابر است با :3 مرداد 1403

تحليل جنبه هاي عملكردي سنسورهاي سراميكي پيزو الكتريك

تبيين و تحليل جنبه هاي عملكردي سنسورهاي سراميكي پيزو الكتريك ، در اندازه گيري نيرو (بار)
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: جهانگير باقري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید