امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تحقیق پیرامون کاهش فواصل فازی برج های 63 کیلو ولت مشبک و تلسکوپی

Title: تحقیق پیرامون کاهش فواصل فازی برج های 63 کیلو ولت مشبک و تلسکوپی
Authors: Ghodratollah Heidari قدرت اله حیدری Golnaz Sadat Mahdavikhah گلنازسادات مهدوی خواه
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Centerbr />
Keywords: فواصل فازی اضافه ولتاژها نوسانات هادی ها کاهش پهنای باند عبور

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید