امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تحقيق در ريشه يابی عوامل مؤثر بر نارضايتی شغلی پرسنل شرکتهای توزيع

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید