امروز برابر است با :25 خرداد 1403

تحقق یك روش جدید كنترل PWM در موتورهای القایی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: زكی بیا گویی- عباس قدیمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید